Táto stránka vznikla vďaka finančnej podpory v rámci grantu KEGA 010UMB-4/2016 od Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Jej autormi sú pracovníci Katedry filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela:

Martin Schmidt

Michal Šedík

Miloš Taliga