Premisy a záver

  • Argument je sériou výrokov.
  • Výroky sú oznamovacie vety s faktuálnym alebo normatívnym obsahom.
  • V argumente sú výroky rozdelené na premisy a na záver.
  • Cieľom argumentu je pomocou premís zdôvodniť záver.

 

1. Ak teraz prší, ulice sú mokré.

2. Teraz prší.

     Preto:

3. Ulice sú mokré.

 

Výroky 1 a 2 sú premisami, ktoré zdôvodňujú záver 3. V tomto prípade je zdôvodnenie v poriadku, keďže si nevieme predstaviť situáciu, aby boli premisy pravdivé a záver nepravdivý. Tento typ zdôvodnenia tvrdenia 3 sa opiera o deduktívne (logicky) platný argument, sú však aj také argumenty, ktoré platné nie sú

 

1. Ak teraz prší, ulice sú mokré.

3. Ulice sú mokré.

    Preto:

2. Teraz prší.

 

V tomto prípade si už vieme predstaviť situáciu, kedy by tvrdenia 1 a 3 boli pravdivé, no záver 2 nepravdivý. Príčinou mokrých ulíc mohlo byť napríklad polievacie auto. Premisy nezdôvodňujú záver s nevyhnutnosťou, ale len s určitou mierou pravdepodobnosti. Stále však ide o zdôvodnenie, hoci iného druhu ako zdôvodnenie v predošlom prípade.