Protipríklady k tézam a argumentom

1.  Nájdite protipríklady k tézam (výrokom) uvedeným nižšie. Ak niektoré z výrokov nemajú podľa vás protipríklady, vysvetlite čo najpodrobnejšie prečo.

     „Všetci politici sú úplatní.“

     „Niektorí politici sú úplatní.“

     „Ak ľudia nesú za svoje činy zodpovednosť, tak sú slobodní.“

     „Viem, že nič neviem.“

     „Klamať je vždy nesprávne.“

2.  Vráťte sa k protipríkladu (A4) k argumentu (A3) o práve ženy na potrat z časti Ako uviesť protipríklad k argumentu. Ak si myslíte, že protipríklad k argumentu je dezinterpretáciou výroku „Žena má právo robiť si so svojím telom, čo chce.“, tak sa pokúste upraviť pôvodný argument (v prospech práva ženy na potrat) takým spôsobom, aby sa jeho novej verzie protipríklad už netýkal.