Dialektické usudzovanie

1.  Vytvorte krátku pasáž dialektického usudzovania, v ktorej bude zohrávať kľúčovú úlohu nasledujúca východisková otázka a dve tézy (o ich poradí rozhodnite sami):

     „Je to, čo je dobré, preto milé Bohu, lebo je to dobré, alebo je to dobré preto, lebo je to Bohu milé?“

     „To, čo je dobré, je dobré preto, lebo je to Bohu milé.“

     „To, čo je dobré, je preto Bohu milé, lebo je to dobré.“