Taxonómia falošných argumentov

Falošné argumenty sú na tejto stránke roztriedené podľa toho, aký princíp ideálnej argumentácie porušujú. Po kliknutí na vybrané typy falošných argumentov sa zobrazí ich bližší popis. Ostatné typy falošných argumentov sú objasnené v tretej kapitole elektronickej verzie učebnice "Ako správne argumentovať, písať a diskutovať".

 

Porušenie princípu

štruktúry

Porušenie princípu relevantnosti

Porušenie princípu

prijateľnosti

Porušenie princípu

dostatočnosti

Nekonzistentné argumenty

 

Popieranie antecedentu

 

Potvrdenie konzekventu

 

Preferovanie konjunkcie

(conjunction fallacy /

  the Linda problem)

 

Omyl hazardného hráča

(gambler’s fallacy)

 

Predpokladanie záveru

(begging the question /

  petitio principii)

 

Útok na osobu

(ad hominem)

 

Fackovací panák

(straw man fallacy)

 

Dovolávanie sa falošnej autority

 

Dovolávanie sa tradície

 

Dovolávanie sa emócií

 

Zbožné želanie

(wishful thinking)

Falošné sorités argumenty

(resp. argumenty hromady alebo kopy)

 

Falošné kĺzavé argumenty

(slippery slope fallacies):

  - konceptuálne

  - etické

  - kauzálne

 

Ekvivokácia / Dvojznačnosť

 

Falošná dilema / dichotómia

Nedostatočná vzorka

 

Nereprezentatívna vzorka

 

Dôvodenie neznalosťou

(ad ignorantium)

 

Zámena nutnej podmienky

za postačujúcu podmienku

 

Vyvodenie príčiny z následnosti

(post hoc fallacy)

 

Zanedbanie spoločnej

príčiny