Čo je to falošný argument

Falošným argumentom je každý nesprávny spôsob argumentácie, ktorý sa dožaduje našej dôvery tým, že vyzerá byť kľúčový pre diskutovanú otázku, hoci v skutočnosti takým nie je (Freeley – Steinberg, 2009, s. 188). To, že ide o nesprávny spôsob argumentácie, znamená, že falošný argument porušuje niektorý z princípov ideálneho argumentu, čiže ako presvedčivý argument zlyháva.

Keď argumentujeme pomocou falošných argumentov, dopúšťame sa argumentačných chýb. Argumentačná chyba môže byť nevedomá, čo sa stáva vtedy, keď si z nejakého dôvodu nevšimneme, že falošný argument zlyháva. Falošné argumenty sú však niekedy formulované aj zámerne.

Falošným argumentom je teda každý argument, ktorý – povedané metaforicky – od poslucháča vyláka súhlas neprávom. Bližším rozborom obsahu (t. j. toho, čo hovoria premisy a záver argumentu) a formy argumentu (čiže toho, aká je štruktúra argumentu) by poslucháč odhalil, prečo je daný argument zavádzajúci. Oboznámenie sa s argumentačnými chybami môže zdokonaliť citlivosť na falošné argumenty a ostražitosť pred manipuláciou argumentačnými podfukmi.

 

Freeley, A. J. & Steinberg, D. L. (2009): Argumentation and Debate. Critical Thinking for Reasoned Decision Making. Wadsworth: Cengage Learning.